Ubytovanie pri mori
Zima na horách
Apartmány v Grécku

ubytovanie v súkromí nielen v Chorvátsku, rekreačné domy, apartmány, chaty a chalupy

RekreacneDomy.sk
Skryť schránku s výberom domov... X
Zaregistrujte/prihláste sa pre ukladanie výberu pre neskoršie použitie...
Volajte Bratislavu: (0)221 028 567 | pon - nie 9:00 - 20:00 hod

Rekreačné domy, chaty, chalupy a apartmány k prenájmu na Slovensku a v Európe

Rekreačné apartmány a domy - vyhľadajte Vaše ubytovanie a rezervujte online
Hľadať...
Hodnotenie kvality (minimálne):
základné
najvyššie
Hľadať...
Hodnotenie kvality (minimálne):
základné
najvyššie
AlbánieBelgickoBulharsko
Černá HoraČeská republikaDánsko
FínskoFrancúzskoHolandsko
ChorvátskoIslandTaliansko
CyprusLucemburskoMaďarsko
NemeckoNórskoPoľsko
PortugalskoRakúskoGrécko
SlovenskoSlovinskoSrí Lanka
ŠpanielskoŠvédskoŠvajčiarsko
Turecko

Ponuka

Hľadanie podľa kódu domu

Akcia & Novinky

Otvorenie predaja sezóny 2011
Práve sme zahájili predaj pobytov v rekreačných domoch a apartmánoch v celej Európe na ro... více>

Prihlásenie užívateľa

Zabudol som heslo
Nová registrácia

Otázky a rezervácie

Volajte Bratislavu 0221 028 567

Spolupracujeme

I. ÚVOD

Cestovná agentúra CONSTRUCTION ADVISORY s.r.o. (Ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. U každého zájazdu je uvedené, ktorú CK je zájazd poriada. Ceny a podmienky zájazdov ponúkané CA sú rovnaké ako ceny a podmienky zájazdov u usporiadateľských CK. Všetky CK, ktorých zájazdy sú zaradené do databázy zájazdov v systéme CA, sú riadne poistené proti úpadku. CA si vyhradzuje právo opráv možných nepresností vzniknutých pri prepise zájazdov do systému.

 

 

II. OBJEDNÁVKY

Užívateľ portálu rekreacnedomy.sk si môže objednať jede, alebo viac ľubovoľných zájazdov z ponuky portálu. Pokiaľ zákazník sám neurčí prioritu, CA rezervuje zájazdy podľa došlého poradia a po prvej úspešnej rezervácii činnosť skončí. Objednávka je platná, ak je riadne a kompletne vyplnená a odoslaná cez objednávkový formulár, alebo vyplnená za pomoci pracovníka CA. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré obsahujú nepravdivé, neúplné alebo nejednoznačné informácie, a to aj bez odpovede zákazníkovi. CA si vyhradzuje právo nezačať objednávky klientov, ktorí objednaný zájazd neuskutočnili alebo klientov, ktorí opakovane nedodržiavali obchodné podmienky. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí so svojím zaradením do zákazníckeho systému a ďalšími ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

U ponúk Last Minute nemusia byť uvedené kompletné informácie, tieto upresníme prostredníctvom nášho pracovníka. Cena "Dieťa" je platná pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov príslušnej CK.

 

 

III. REZERVÁCIA

CA vykoná rezerváciu objednaného zájazdu aj bez overenia záujmu zákazníka. Pre jedného zákazníka má CA možnosť vykonať u jednej CK iba jednu rezerváciu. Maximálne má CA možnosť vykonať tri rezervácie na jedného zákazníka. CA v momente objednávania zájazdu zákazníkom nevie, či je daný zájazd voľný. CA bude bezodkladne informovať zákazníka, ak nebude možné objednaný zájazd u CK rezervovať. V prípade, že je rezervácia úspešná, je o tejto skutočnosti zákazník informovaný na uvedené kontaktné údaje. Zákazník má právo na informáciu, ktorú CK je zájazd poriada. Zákazníkovi je oznámené, do kedy je nutné vybaviť všetko potrebné pre zakúpenie zájazdu. Ak zákazník súhlasí s podmienkami zakúpenia zájazdu, budú mu poslané platobné pokyny a potvrdenie rezervácie. Upozorňujeme, že hovory s pracovníkmi môžu byť v rámci skvalitňovania našich služieb monitorované.

 

Prijatie je Vaša záväzná ponuka na rezerváciu rekreačného ubytovania. Prijatie nemusí mať žiadnu určitú formu, spravidla sa však vykonáva písomným potvrdením, zložením zálohy alebo celej sumy.

Odoslaním zálohy, alebo celej sumy prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami poskytovateľa a prevádzkovateľa servera. Ak sa naše vyhlásenie o prijatí obsahovo líši od Vašej prihlášky, alebo ak chýba potvrdenie Vašich špeciálnych prianí, potom je to naša nová ponuka. Rezervácie sa potom realizuje na základe tejto novej ponuky, ak prehlásite, že ju prijímate.

Bez úplného zaplatenia nájomného nemáte nárok na vydanie podkladov o nájme alebo poskytnutie našich služieb. Poplatky za zmenu rezervácie a storno sú splatné ihneď.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že majitelia a prenajímatelia rekreačných domov sú oprávnení po Vás vyžadovať kauciu primeranú štandardu a veľkosti domu, ročnom období a dĺžke pobytu. Výšku týchto nákladov Vám oznámime skôr, ako potvrdíme Vašu prihlášku.

Termíny pre platbu zálohy a doplatku sú záväzné, CA nie je zodpovedná za následky vzniknuté oneskorenou platbou zo strany zákazníka. V prípade, že zákazník nedodrží zaslané pokyny, môže dôjsť zo strany CK / CA ku stornu rezervácie alebo zájazdu, ktoré sa bude riadiť obchodnými podmienkami príslušnej cestovnej kancelárie.

 

 

 

IV. PLATBA

Platba prebieha spravidla dvojfázovo, zákazník platí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a zvyšných 50% doplatí jeden mesiac pred odchodom. Výnimkou sú zájazdy Last Minute a zájazdy kupované menej ako jeden mesiac pred odchodom, keď zákazník platí celú cenu zájazdu. CA upozorňuje na fakt, že je vždy potrebné dodržať dátum splatnosti uvedený vo Všeobecných zmluvných podmienkach danej CK. Platba zálohy a doplatku je požadovaná na účet CA. Platba môže prebehnúť v hotovosti na pobočke CA, prevodom z účtu zákazníka, alebo zložením na účet CA v pobočke príslušnej banky. CA nevystavuje doklady o zaplatení. Ako doklad o platbe platí výpis z účtu, alebo doklad o zaplatení vydaný bankou. Ak zaplatí zákazník na účet príslušnej CK, CA nezodpovedá za stornovaní zájazdu zo strany CK v dôsledku nedohľadania platby k danému zájazdu. Ak hrozí omeškanie v platbe, je CA oprávnená požiadať zákazníka o vykonanie platby priamo na účet danej CK. Poplatky za platbu zálohy, alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník, poplatky za platbu zálohy, alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA, poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA). Pri platbe kartou je účtovaný manipulačný poplatok vo výške 1,5% z čiastky. Tieto podmienky neplatia, ak zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Platby zo zahraničia a do zahraničia robíme výnimočne, poplatky v takomto prípade hradí vždy zákazník.

Zákazník berie na vedomie, že môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, keď daná CK rezerváciu nepotvrdí. V tom prípade má zákazník nárok na bezodkladné vrátenie zaplatených súm. Zákazník nemá nárok na náhradu škody.

Letecké spoločnosti si vzhľadom k premenlivosti situácie v oblasti cien leteckého benzínu vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Podmienky stanovené CK je CA povinná akceptovať.

 

 

V. CESTOVNÉ DOKLADY

Cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, v prípade cesty do Schengenského priestoru aspoň občiansky preukaz. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu, u väčšiny ide o minimálnu platnosť 6 mesiacov (ďalšie info pozri www.mzv.cz). ??

Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie ohľadom podmienok vstupu do príslušných štátov. Vízove formality si musí zákazník zabezpečiť sám ešte pred vycestovaním. Za ne / udelenie víza cestujúcemu nenesie CA ani usporiadateľ zájazdu žiadnu zodpovednosť.

Potrebné doklady k nastúpeniu zájazdu (vouchery, letenky apod) obdrží zákazník od CA, alebo príslušnej CK cca týždeň pred odchodom. Letenky môžu byť odovzdané až na letisku. U zájazdov Last Minute sú cestovné doklady a pokyny odovzdané v nebližšom možnom termíne po úhrade zájazdu. Ak klient tieto doklady nedostane 7 dní pred zájazdom, je povinný o tejto skutočnosti informovať CA. CA nenesie zodpovednosť za neskoré dodanie pokynov na cestu zákazníkovi zo strany CK, je mu však vždy nápomocná pri ich získaní. Bez úplného uhradenia zájazdu zákazník nedostane potrebné listiny a pokyny a CK je oprávnená zájazd zrušiť.

 

 

VI. ZÁJAZDY NA VYŽIADANIE

V niektorých prípadoch je nutné zájazd najskôr vyžiadať u prevádzkovateľa ubytovacej kapacity, alebo iného zmluvného partnera CK. CA je v takomto prípade oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ceny zájazdu aj pred samotnou rezerváciou. Táto záloha je pri úspešnej rezervácii ihneď záväzná a vzťahujú sa na ňu storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha zákazníkovi vracia v plnej výške. Výnimkou je situácia, kedy si zákazník vyberie iný zájazd.

 

 

VII. STORNO PODMIENKY

Zákazník má právo zájazd stornovať do okamihu, kedy sa rezervácia nestala záväznou. Neskôr môže zákazník zájazd stornovať podľa storno podmienok danej CK. Odstúpenie musí byť prezentované výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu, alebo fax predajcu a zároveň príslušnej CK. V prípade, že zákazník nezaplatí zájazd v súlade s dohodnutými podmienkami, hradí zákazník CA storno poplatok vo výške 100% ceny zájazdu. Pri opakovanom správaní si CA vyhradzuje právo zákazníka odmietnuť.

Odstúpenie od cesty / pobytu je možné uplatniť iba písomnou formou - doporučeným listom zaslaným na adresu sídla našej CA.

Až do začiatku cesty môžete formou vyhlásenia voči nám odstúpiť od rezervácie. Pre výpočet všetkých lehôt, aj pri telefonickom odstúpení, je vždy rozhodujúcie doručenie vyhlásenie k nám. Nám prináleží pri odstúpení z Vašej strany pri strate nároku na dohodnutú cenu cesty primerané odškodnenie podľa § 651 j BGB. Jeho výška sa určuje podľa pôvodne dohodnutej ceny po odpočítaní hodnoty nákladov, ktoré ušetríme, ako aj hodnoty, ktorú môžeme získať za iné využitie služieb. Tento nárok môžeme tiež paušalizovať podľa § 651 1 odsek 3 BGB. Ak nárok na odškodnenie paušalizujeme, robia poplatky za odstúpenie: (ak nie je uvedené u daného objektu inak a ak nie je zahrnuté poistenie):

a) do 60 dní pred nastúpením nájmu 20% potvrdenej ceny

b) od 59. dňa pred začatím nájmu 50% potvrdenej ceny

c) od 35. dňa pred začatím nájmu 80% potvrdenej ceny

Vaše právo dokázať nám menší nárok na odškodnenie zostáva nedotknuté.

 

VIII. VRÁTENIE PREPLATKOV

Ak dôjde k zmene zmluvy, alebo k nesprávnemu zaslaniu platby od zákazníka, potom CA do sumy 100 Sk vracia preplatok len na vyžiadanie zákazníkov, nad sumu 100 Sk je preplatok automaticky zaslaný zákazníkovi bankovým prevodom prípadne iným spôsobom po dohovore so zákazníkom.

 

IX. ZÁKAZNÍCKY SYSTÉM

CA si vyhradzuje právo zasielaním nevyžiadaných správ všetkým zákazníkom zaradeným do zákazníckeho systému CA, ktorí s týmto zasielaním súhlasili. Zákazník má možnosť kedykoľvek zasielanie týchto správ zrušiť vo svojom profile.

Odoslaním recenzie klient dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie na www stránkach prevádzkovaných CA.

CA uvádza pri ubytovacích kapacitách kategorizáciu (tj počet hviezdičiek), ktorú používa daná CK, ktorou je zájazd poriadaný. Vzhľadom k tomu, že oficiálne kategórie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, vyjadruje ohodnotenie subjektívny názor CK na kvalitu služieb ..

 

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

CA prehlasuje, že bude s osobnými údajmi nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. CA spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania Vami daného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek písomne, alebo e-mailom na info@lastmoment.cz odvolať a CA údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje. Všetky Vami poskytnuté údaje sú pre nás dôverné a použijeme ich len pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom našej spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Niektoré údaje môžu byť spracované i na základe osobitného zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (poistenie apod).

Domy s bazénom

Sibenik-Mravnica
Osôb: 8
Premantura
Osôb: 8
Brac-Pucisce
Osôb: 6
Sibenik-Unesic
Osôb: 10

Lastmoment ubytovanie

Kegnæs
26.11.2016 - 10.12.2016
€ 854,79
Kvie Sø
29.11.2016 - 09.12.2016
€ 329,09
Kvie Sø
04.12.2016 - 22.12.2016
€ 284,57
Kirchheim/Hessen
16.11.2016 - 20.11.2016
€ 262,72